Conferenciants

Josep Àlvarez Montaner (Universitat Politècnica de Catalunya)

En Josep Àlvarez és Doctor en Matemàtiques i professor agregat de la Universitat Politècnica de Catalunya. El seu camp de recerca és àlgebra commutativa, invariants de singularitats i D-mòduls.

Alejandra Cabaña (Universitat Autònoma de Barcelona)

L’ Alejandra Cabaña va estudiar matemàtiques a la Universidad Simón Bolivar, a Venezuela, i es va doctorar en ciències, menció de matemàtiques, a la Universidad Central de Venezuela. Actualment és profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Està especialitzat en estadística no paramètrica i en models INAR.

Núria Fagella (Universitat de Barcelona)

La Núria Fagella va estudiar matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona, i es va doctorar en matemàtiques a la Boston University. Actualment és catedràtica d’universitat a la Universitat de Barcelona. El seu camp d’investigació es basa en Sistemes Dinàmics especialment en aquells que provenen d’iterar funcions al pla complex.


Iolanda Guevara Casanova (Departament d’Educació Generalitat de Catalunya i UAB)

La Iolanda Guevara és Llicenciada en Matemàtiques i Doctora en Didàctica de les Matemàtiques. Professora de matemàtiques de secundària des del curs 1978-1979 fins al curs 2012-2013. Des del curs 2013-2014 exerceix, en comissió de serveis, com a tècnica docent de matemàtiques al Servei de currículum de l’ESO i el Batxillerat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Des del curs 2014-2015, també és professora associada de la UAB i imparteix docència com a professora del Màster Interuniversitari de Formació del professorat en l’especialitat de Matemàtiques.

Desplaçat dalt de tot