Inscripcions Professorat

El professorat amb adreces xtec s’ha d’apuntar mitjançant la web d’Ensenyament, mentre que la resta de professorat ho ha de fer des d’aquest formulari.


Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat  de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer amb la finalitat de gestionar l’activitat a la qual us inscriviu. Les vostres dades no seran cedides a tercers, i un cop finalitzada l’activitat es conservaran als efectes de registre històric. Per a més informació podeu adreçar-vos a la nostra Política de Privacitat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.

Registrant-vos a aquest esdeveniment,  autoritzeu expressament que les vostres dades personals (nom i cognoms, adreça electrònica, entitat, perfil professional o curriculum vitae) puguin ser difoses amb la documentació d’aquesta jornada.

Desplaçat dalt de tot