Xerrades

Xerrada 1​: De Mercator al sistema UTM: una mirada matemàtica als mapes — Xavier Massaneda (UB)

El 1569 Gerhard Kremer va publicar el primer d’una col·lecció de mapes que van revolucionar el món de la navegació.

El tret distintiu d’aquests mapes és la conformalitat: els angles que es veuen al mapa coincideixen amb els que es veuen a la Terra.

Explicarem com l’evolució dels mapes conformes ha dut fins al sistema UTM/UPS, emprat pel GPS.

Xerrada 2: Com dividir quan no n’hi ha prou per a tothom? — Cori Vilella (URV)

Quan diferents agents demanen una certa quantitat sobre un bé comú i la suma del que demanen els agents supera la quantitat del bé disponible, com s’ha de repartir aquest bé?

En aquesta xerrada veurem possibles solucions (regles) per aquest tipus de problemes, anomenats problemes de demanda. S’analitzaran algunes de les regles que s’han estudiat a la literatura i es formularan algunes propietats (axiomes) que voldrem que les regles satisfacin.

Finalment, veurem alguns exemples de problemes de demanda reals on s’ha aplicat aquesta metodologia.

Xerrada per a professorat: Papiroflèxia d’alguns mosaics de l’Alhambra de Granada — Jaume Coll  (CFA Rafael Farré)


Al llarg dels anys els diferents motius ornamentals dels mosaics de l’Alhambra de Granada
han estat una font d’inspiració per a la creació artística i matemàtica.

En aquesta xerrada, adreçada al professorat, veurem com es poden reproduir amb tècniques de papirofèxia modular alguns d’aquests mosaics nassarites.

També veurem com dos d’aquest motius, l’os
nassarita i l’avió nassarita, permeten fer mosaics tridimensionals en cubs modulars i com
petites variacions del darrer motiu donen lloc a mosaics aleatoris tridimensionals aparentment
força diferents.

Desplaçat dalt de tot